Ecodan // buitenunits

Ecodan // buitenunits

Split en Monobloc

Ecodan als split-systeem

In het Split-systeem wordt de warmte-energie via het koelmiddel doorheen het gebouw vervoerd. De platenwarmtewisselaar bevindt zich in de binnenunit. De binnen- en de buitenunit zijn via twee koelmiddelleidingen met elkaar verbonden. Het Split-principe brengt de totale efficiëntie van het systeem op een hoger peil. Bovendien is dit de beste oplossing wanneer er grotere afstanden tussen de binnen en de buitenunit moeten worden overbrugd. Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp kunnen leidingen met een lengte tot 80 meter worden gebruikt.

Bij het split-systeem wordt de aansluitingsklare binnenunit inclusief platenwarmtewisselaar rechtstreeks op de buitenunit aangesloten. De aansluiting gebeurt via leidingen waarlangs het koelmiddel wordt vervoerd (max. 80 meter).

Ecodan als monobloc-systeem

Het monobloc-systeem zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de installatie aan de koeltechnische zijde. Hier bevindt zich immers de platenwarmtewisselaar rechtstreeks in de buitenunit. De warmte-energie wordt via goed geïsoleerde waterleidingen (toevoer en retour) van de buiten- naar de binnenunit overgebracht.

Bij het monobloc systeem is de platenwarmtewisselaar al in de buitenunit geintegreerd. De aansluiting op de binnenmodule gebeurt per watercircuit.

Toepassingsgebieden

Eén- en meergezinswoningen, bedrijven, nieuwbouw- en renovatieprojecten

Productcatalogus